Pierwsza pomoc

 • jeśli poszkodowany ma na sobie ogień, ugaś go, np. kocem
 • jeśli źródłem oparzenia jest porażenie prądem nie dotykaj poszkodowanego zanim nie odłączysz źródła prądu, w innym przypadku poniesiesz podobne obrażenia
 • jeśli doszło do oparzenia chemicznego tlenkiem wapna nie przemywaj
 • w przypadku stwierdzenia objawów wstrząsu, tj.: blada spocona skóra, szybkie tętno, pobudzenie psychoruchowe, należy poszkodowanego ułożyć w pozycji na plecach z uniesionymi kończynami dolnymi
 • jeśli poszkodowany nie oddycha, zacznij sztuczne oddychanie
 • jak najszybciej schłodzić oparzone miejsce przez około 15-20 min. letnią wodą
 • w trakcie schładzania delikatnie usunąć odzież poprzez rozcięcie
 • usunąć biżuterię [pierścionki, kolczyki]
 • po zakończeniu schładzania miejsce oparzone osłonić opatrunkiem jałowym, prześcieradłem
 • zabezpiecz poszkodowanego przed utratą ciepła
 • nie wolno: odrywać przylgniętej do rany odzieży, dotykać rany, przekłuwać pęcherzy, smarować rany maściami, tłuszczami, jajkami
 • przy oparzeniach wewnętrznych i rozległych oparzeniach zewnętrznych nie podawać doustnie płynów lub pokarmów

wezwać pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112